اتوماسیون خط تولید کارخانه

آدرس وب سایت

http://www.thesoftware.ir/programming#automation

نوع وب سایت

نرم افزار اتوماسیون خط تولید

تکنولوژی های استفاده شده

  • .net
  • C#
  • MVC
  • Sql server
  • Chart.js
  • jQuery
  • Telerik Kendo
  • EntityFramework
اتوماسیون خط تولید کارخانه