این نرم افزار یک نرم افزار رزرواسیون تجهیزات عکاسی و فیلم برداری است ولی برای اصنافی که خدمات کرایه هستند هم مورد استفاده قرار می گیرد.
در این نرم افزار بصورت آنلاین آمار هر کالا وجود دارد و می توان برای زمان ها و تاریخ هایی در آینده آن کالا و تجهیز را به رزرو یک مشتری یا همکار در آورد.
مثلا در ماه آینده از کالایی 3 تا برای مشتری الف رزرو می شود و این برای شما قابل مدیریت بصورت آنلاین است.
هنگامی که موقع اجاره می شود می توان کالا را تحویل داد و از لحاظ سلامت آن را تحویل داد و هنگام پس آوردن آن کالا آن را به همان شکل تحویل گرفت و در صورتی که خرابی و یا مشکلی در کالا باشد بر روی فاکتور آن را حساب کرد.
این نرم افزار برای کسب و کارهایی که با شماره سریال کار می کنند نیز مناسب است و شما وقتی از کالایی تعدادی را در اختیار مشتری یا همکار قرار می دهید می توانید شماره سریال هر کدام به تفکیک را ثبت کنید.
همچنین همکاران و مشتریان می توانند فاکتورهای خود را آنلاین پرداخت کنند و در امکانی ویژه می توانند درخواست های خود را از طریق داشبوردی که برایشان تعریف شده است برای شما ارسال کنند.
در صورتی که همکاران شما، مشتریان شما نیز باشند این نرم افزار امورات مالی را بخوبی تفکیک کرده و گزارشات مناسبی را در اختیار شما قرار می دهد.
همچنین برای مدیریت کارمندان و دسترسی آن ها فرآیندی در نظر گرفته شده است. برای پرداخت ها و چک های هر درخواست کننده نیز می توانید نحوه پرداخت در نظر بگیرید.
خیر؛ مشتریان و همکاران شما فقط لیست کالاهایی که شما به آن ها اجازه داده اید را مشاهده می کنند و روی آن می توانند در تاریخ مشخص درخواست خود را ثبت کنند و شما می توانید در خواست را تایید و یا رد کنید.
بله. اگر شما کالایی را تعریف کنید و همان کالا را به صورت اجاره ای در اختیار کسی قرار گیرد، مناسب این سیستم است. البته در صورت نیاز به تغییر برای شما سفارشی خواهد شد.
بله. شما می توانید لینک این نرم افزار را در سایت خود قرار دهید. در صورت تمایل به اتصال فروشگاه به رزرواسیون لازم است سازگاری زبان برنامه نویسی و جزییات را با پشتیبانی بررسی کنید. در صورت هماهنگی پیاده سازی خواهد شد.
بله؛ شما می توانید فقط این سیستم آنلاین رزواسیون را برای خود فعال کنید.بدون نیاز به سایت های شرکتی و فروشگاهی.
بله؛ شرکت دات نرم افزار طراحی و تولید سایت و نرم افزار های آنلاین و سفارشی انجام می دهد. طراحی سایت شما نیز بعد از جلسات اولیه پیاده سازی خواهد شد.
بعد از خرید آموزش لازم برای این سیستم در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
بله در این سیستم بخش مالی مشتریان و رزرو های آن ها را نیز خواهید داشت.