وب سایت آوای مدرسه

آوای مدرسه بستری ایمن و بسیار کاربر پسند و مناسب برای بهبود فضای آموزشی بین مدرسه و دانش آموز می باشد . این سامانه امکان ارتباط بین فعالیتهای اداری و آموزشی مدرسه با دانش آموزان و والدین آنها را در هر زمان و مکان فراهم می سازد . همچنین آوای مدرسه زمینه اطلاع رسانی مناسب و به موقع ، نظارت مستمر و پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان را برای والدین آنها مهیا ساخته است .

آدرس وب سایت

http://www.avayemadreseh.ir

نوع وب سایت

تک صفحه ای

تکنولوژی های استفاده شده

  • net
  • C#
  • Sql server
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsive
وب سایت آوای مدرسه