شانس در کارآفرینی
دوشنبه 26/بهمن/1394 4613 دات وب

شانس در کارآفرینی

آیا پدیده ای به نام شانس درکارآفرینیوجود دارد!؟

آیا پدیده ای به نام شانس در کارآفرینی وجود دارد!؟
موضوع شانس در کارآفرینی مورد تحقیق محققان بزرگی چون نیکلاوس جو، رابرت فریدل و رابرت مرتون قرار گرفته است. نتیجه بررسی های علمی در حوزه کارآفرینی نشان می دهد که چیزی به نام شانس به معنای پدیده ای غیر قابل توضیح و بدون منبع وجود ندارد‼️

بررسیها نشان می دهند که منبع فرصت هایی که به نوعی اقبال گونه به نظر می رسند بیش از هر چیز تلاش و کوشش خود کارآفرینان است.

خود کارآفرینان نیز معتقدند که چیزی به نام شانس به معنای یافتن گنج و یا افتادن پول از آسمان اصلا وجود ندارد و اگر فرصتی در زندگی شان می یابند به دلیل تلاش و کوشش آن هاست...

نتیجه یک تحقیق دیگر که توسط دکتر سعید میرواحدی (2014) انجام شده است نشان می دهد که شانس تقابل فرصتها و توانایی های کارآفرینان است و شانس محض عملا بی معناست. آنچه کارآفرینان را از سایر مردم متمایز می کند نوع نگاهشان به فرصتها و فرصت طلبی آنها در بزنگاه های مهم زندگی است.

در همین راستا نیکلاس جو در مقاله خود عنوان می کند که شانس حاصل سه عامل:

  • جستجو
  • دانش
  • و احتمالات است.

بنابراین در کارآفرینی آنچه که به عنوان شانس شناخته می شود نه پدیده ای غیرقابل توضیح که اتفاقا پدیده ای است که حاصل نگاه و دسترنج خود کارآفرین است‼️

در آموزه های دینی هم شانس به عنوان پدیده ای غیر قایل توضیح کاملا مردود است و آنچه شانس نامیده می شود حاصل کار و تلاش و اعتماد و توکل به خداوند متعال است.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

نظرات (0)