طراحی بنر کلیکی و بنر سایت

  • پروژه:طراحی بنر کلیکی و بنر سایت
  • دسته بندی: طراحی سایت
  • سال اجرا:1399
  • به اشتراک بگذارید:
  • اطلاعات بیشتر: خدمات طراحی سایت

شرح پروژه

برای تبلیغات کلیکی و یا ثابت در سایت ها نیاز به طراحی بنر احساس می شود.

بنر های کلیکی شامل بنر های ثابت و متحرک هستند که با توجه به سیاست های تبلیغاتی خود یکی از آن ها را انتخاب می کنید. در ادامه چند نمونه طراحی بنر های متحرک و ثابت را می بینید. معمولا در یک صفحه از دو سایز طراحی استفاده می شود که این تکرار در صفحه باعث به خاطر ماندن تبلیغ در ذهن مخاطب می شود.

طراحی بنر متحرک

طراحی بنر ثابت

و نمونه بعدی:

طراحی بنر متحرک

طراحی بنر متحرک

طراحی بنر متحرک

طراحی بنر متحرک

طراحی بنر ثابت

طراحی بنر ثابت

طراحی بنر های ثابت را بعضا به اسلاید شو ها هم مرتبط می کنند.

طراحی بنر ثابت

باید توجه داشت که بنر ها سایزهای استاندارد داشته و در این سایز ها طراحی می شود.

سایز بنر