طراحی لوگو و کارت ویزیت روانشناسی تهمیم

  • پروژه:طراحی لوگو و کارت ویزیت روانشناسی تهمیم
  • دسته بندی ها:طراحی گرافیک
  • سال اجرا:1398
  • لینک:
  • به اشتراک بگذارید :

شرح پروژه

طراحی لوگو تهمیم، لوگو تایپ شخصی برای خانم مهدیه فرح آبادی، روانشناس

مراحل اتود تا اجرا به همراه طراحی کارت ویزیت را مشاهده خواهید کرد.

طراحی لوگو تهمیم

طراحی لوگو تهمیم

طراحی لوگو تهمیم

و طراحی کارت ویزیت و چاپ آن:

طراحی کارت ویزیت تهمیم

طراحی کارت ویزیت تهمیم