نرم افزار سفارشی حسابداری و انبارداری پیمانکاری تهیه و طبخ غذا گداخت تدارک

شرح پروژه

گداخت تدارک یک ​مجموعه فعال در زمینه تهیه و طبخ غذا برای پروژه های بزرگ دولتی و شخصی می باشد. این ​مجموعه از سال 1375 فعالیت خود را شروع کرده است. مجموعه گداخت تدارک برای کنترل مواد غذایی اولیه از نرم افزار انبار داری انبار آنلاین استفاده می کند. این مجموعه به علت حجم بالای ورود و خروج کالا به انبار و نظارت ویژه برای مدیریت کسب و کار موارد سفارشی سازی زیادی را انجام داده است.

از موارد سفارشی سازی می توان به میانگین گیری قیمت اشاره کرد. نرم افزار در پایان هر نرم افزار به صورت خودکار میانگین قیمت ورود در ماه را حساب کرده و به جای قیمت خروج در فرم ها قرار می دهد.

یکی دیگر از سفارشی سازی ها، قرار دادن مالیات در فرم ها می باشد. آن ها می توانند به مواد اولیه که مالیات تعلق می گیرد، مبلغ را اضافه کرده و نرم افزار آن را با قیمت کل جمع می کند.

همچنین این مجموعه تغییراتی را در نحوه چاپ فرم و شکل ظاهری فرم ایجاد کرده است.