طراحی لوگو مداد آنلاین مجله نوجوان

شرح پروژه

مجله الکترونیکی نوجوان و سایت آن نیاز به لوگو و هویت سازمانی دارد.

از آنجایی که مداد آنلاین در یک بستر آنلاین فعالیت دارد؛ طراحی گرافیک آن و همچنین طراحی لوگو آن باید مناسب برای فضای وب باشد. این طرح با کمک گرفتن از نام آن و حرف اول آن طراحی شده است. در ادامه اتود و طراحی لوگو مداد آنلاین را مشاهده می کنید.

طراحی لوگو مداد آنلاین

اجرای اتود و رنگ گذاری آن

طراحی لوگو مداد آنلاین

اتود نهایی لوگو مداد آنلاین

طراحی لوگو مداد آنلاین

نمایش لوگو در وبسایت مداد آنلاین

سایت مداد آنلاین