طراحی لوگو و ست اداری آموزشگاه علوم عمران

  • پروژه:طراحی لوگو و ست اداری آموزشگاه علوم عمران
  • دسته بندی ها:طراحی گرافیک
  • سال اجرا:
  • لینک:
  • به اشتراک بگذارید :

شرح پروژه

مراحل طراحی لوگو آموزشگاه علوم عمران را در ادامه به صورت تصویری مشاهده خواهید کرد.

اتود لوگو علوم عمران

اتود لوگو علوم عمران

اتود لوگو علوم عمران

و بعد از نظرخواهی از کارفرما تبدیل به لوگو های اجرایی زیر شد که رنگ ​گذاری و انواع قرارگیری آن را نیز مشاهده می کنید.

طراحی لوگو علوم عمران

طراحی لوگو علوم عمران

و همچنین طراحی کارت ویزیت علوم عمران:

طراحی کارت ویزیت علوم عمران

طراحی ادامه هویت سازمانی علوم عمران و سربرگ:

طراحی سربرگ علوم عمرانطراحی سربرگ علوم عمران

طراحی سربرگ علوم عمران

و پاکت ملخی+ پاکت آچهار:

طراحی پاکت ملخی

طراحی پاکت ملخی

طراحی پاکت آچهار

و سر در پیشنهادی:

سردر علوم عمران