طراحی لوگو و ست اداری آموزشگاه موسیقی اسطوره

  • پروژه:طراحی لوگو و ست اداری آموزشگاه موسیقی اسطوره
  • دسته بندی ها:طراحی گرافیک
  • سال اجرا:1398
  • لینک:
  • به اشتراک بگذارید :

شرح پروژه

مراحل طراحی لوگو و پست های معرفی اسطوره، آموزشگاه موسیقی را مشاهده خواهید کرد.

اتود لوگو اسطوره

اتود لوگو اسطوره

لوگو اسطوره

و طراحی سربرگ آموزشگاه موسیقی اسطوره:

لوگو اسطوره

طراحی چند نمونه از پست های طراحی شده:

طراحی پست اینستاگرام

طراحی پست اینستاگرام

و پست جشنواره موسیقی اسطوره:

طراحی پست اینستاگرام