اتوماسیون خط تولید کارخانه

شرح پروژه

در این اتوماسیون تمامی روندها از مرحله سفارش گیری تا مرحله تولید و انبارداری بصورت تمام الکترونیک و آنلاین صورت می پذیرد و دیگر استفاده ای کاغذ نمی شود.
با توجه به اعتمادی که یکی از کارفرمایان محترم به شرکت ما داشته اند. اتوماسیون خط تولید کارخانه خود را به دات نرم افزار سپرده اند. در این اتوماسیون تمامی روندها از مرحله سفارش گیری تا مرحله تولید و انبارداری بصورت تمام الکترونیک و آنلاین صورت می پذیرد و دیگر استفاده ای از کاغذ نمی شود. در ضمن حواله ها و مشخصات سفارش به راحتی تحویل مشتریان کارخانه داده می شود. همچنین در برخی پروسه های تولید نیاز به نقشه های فنی بوده است که کارگران کارخانه به محض مشاهده سفارش که مخصوص خودشان است می توانند تمامی پروسه ها و فرمول های آن قطعه را مشاهده نمایند. با پیاده سازی این اتوماسیون خط تولید نظارت بر فعالیت کارگران به بالاترین سطح خود رسیده و کار را برای مدیریت مجموعه راحت تر کرده است. این نرم افزار بر بستر کلود و SaaS پیاده سازی شده است.
برای ساخت و پیاده سازی این اتوماسیون، ساعت ها وقت صرف آنالیزهای هر خط تولید و رفتار کارگران و مدیران شده است تا محصول نهایی کاربرپسند و ساده تحویل داده شود.
با توجه به خط مشی شرکت مبنی بر حفظ اطلاعات مشتریان، نمایش کامل صفحات این اتوماسیون امکان پذیر نمی باشد.