سایت فروش و سفارش پروژه معماری

شرح پروژه

سایت فروش فایل معماری ها در سال 1394 به همت جمعی از دانشجویان معماری بنا نهاده شد. در ابتدا این سایت تلاش نمود با گردآوری فایل های مورد نیاز دانشجویان و افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند، اقدام به فروش فایل نماید.

پروژه معماری

سایت فروش فایل معماری ها در سال 1394 به همت جمعی از دانشجویان معماری بنا نهاده شد. در ابتدا این سایت تلاش نمود با گردآوری فایل های مورد نیاز دانشجویان و افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند، اقدام به فروش فایل نماید.

پروژه معماری

فروش فایل معماری در این سایت بصورت فروش اینترنتی انجام می شده است.

فروش پروژه معماری

پروژه معماری ممکن است بصورت نمونه های آماده و یا سفارشی انجام شود. برای درخواست پروژه پارامتر های اولیه سفارش از مشتریان دریافت می شود.

درخواست پروژه معماری

انجمنی برای معماران نیز تشکیل شده تا تجارب، مسایل و مشکلات خود را درمیان گذاشته و استفاده کنند.

انجمن معماری ها

هم اکنون این سامانه به علت های نامعلوم از دسترس خارج است.