تولیدی مبتکر

شرح پروژه

تولیدی مبتکر با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت برنز و کریستال، تولید و پخش انواع قطعات برنز کریستال و لوکس کادویی و پخش کریستالهای چک ، لهستان ، طلایی و JCC را بر عهده دارد.

مبتکر

تولیدی مبتکر با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت برنز و کریستال، تولید و پخش انواع قطعات برنز کریستال و لوکس کادویی و پخش کریستالهای چک، لهستان، طلایی و JCC را بر عهده دارد.

تولید قطعات برنزی

محصولات و کاتالوگ مبتکر در سایت قابل مشاهده است.

تولید قطعات برنزی مبتکر