مجله الکترونیکی مداد آنلاین

مجله الکترونیکی
همانطور که میدونید پیشرفت و نفوذ اینترنت در کل کشور رو به گسترش است و امروزه تمام افراد جامعه ، بخصوص نوجوانان و حتی کودکان درگیر فضای مجازی شده اند. دغدغه ی اینترنتی پاک با محتوای فاخر و شایسته در بستر شبکه ملی اطلاعات ، ما رو بر آن داشت که فکری کنیم .
ما برای ساماندهی فضای مجازی و ایجاد بستری ایمن برای کودکان ، نوجوانان و بطور کل دانش آموزان میهن عزیزمان به فکر راه اندازی مداد آنلاین شدیم و تیم خودمون رو از افرادی خبره در زمینه های روانشناسی ، گرافیک ، کارشناس فناوری اطلاعات ، مشاور تغذیه ، کارشناس مذهبی و ... تشکیل دادیم .
مداد آنلاین حاصل کار گروهی بین جمعی از دوستان دهه های 50 ، 60 ، 70 و 80 می باشد . اولویت ما جمع آوری مطالبی ناب و دسته اول است و در نظر داریم ، برترین مجله الکترونیکی دانش آموز را محقق سازیم تا راهکاری جامع برای آینده سازان مملکتمان باشد و شعار اینترنت پاک – محتوای فاخر را محقق سازد.

www.medadonline.ir

تکنولوژی های مورد استفاده :
  • net
  • C#
  • MVC
  • Sql server
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsive
تکنولوژی های مورد استفاده
مجله الکترونیکی  مداد آنلاین