سایت نمایندگی بیمه رازی علی

نمایندگی بیمه
بیمه رازی نمایندگی علی پس از سال ها فعالیت در امر بیمه، از طرف بیمه رازی موفق به دریافت نمایندگی با کد 210555 نمود. هم اکنون این نمایندگی بیمه باربری، بیمه مهندسی، بیمه مسئولیت، بیمه درمان، بیمه آتش سوزی، بیمه های مسافرت خارجی، بیمه های خاص، بیمه دندانپزشکی را انجام می دهد. شرکت دات نرم افزار طراحی گرافیک، بروشورها و ... محموعه را بر عهده داشته است.

www.bimehrazi24.ir

تکنولوژی های مورد استفاده :
  • net
  • C#
  • Sql server
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsive
تکنولوژی های مورد استفاده
سایت نمایندگی بیمه رازی علی