مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام میلان ایتالیا

سایت مذهبی
ایران و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که سابقه تاریخی، تمدنی قابل توجهی دارند. اسناد تاریخی موجود نیز بیانگر خاستگاه‌های مشترک اقوام است و به عنوان مثال آیین مهر از ایران به رم رفت و طرفداران زیادی پیدا کرد. در ادوار مختلف تاریخ، مبادلات فرهنگی، هنری و علمی میان دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. ایران و ایتالیا به عنوان دو ملت بزرگ و صاحب تمدن پربار، تاریخ، اندیشه، هنر، مدنیت، دین و مذهب بشری را در سایر جوامع تحت الشعاع خود قرار داده اند. بر این اساس شرکت دات نرم افزار طراحی پورتال دو زبانه این مرکز فرهنگی که مزین به نام حضرت علی علیه السلام است را پیاده سازی نموده است.

www.imamali.it

تکنولوژی های مورد استفاده :
  • net
  • C#
  • Sql server
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsive
تکنولوژی های مورد استفاده
مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام میلان ایتالیا