انبارداری آنلاین

سایت معرفی محصول تک صفحه ای
سایت سامانه انبارداری آنلاین با هدف معرفی نرم افزار انبار داری طراحی شده است و شامل فرم تماس، پلن قیمتی، گالری تصاویر و همچنین از مهمترین ویژگی های سایت ثبت نام پیامکی برای ارائه دمو است، افرادی که نیاز به نرم افزار انبار داری دارند می توانند با دریافت مشخصات ورود از نرم فزار بمدت یک ماه بصورت رایگان استفاده کنند.

www.anbaronline.ir

تکنولوژی های مورد استفاده :
  • net
  • C#
  • MVC
  • Sql server
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsive
تکنولوژی های مورد استفاده
انبارداری آنلاین