مرکز تجهیزات سینمایی آرا

آدرس وب سایت

http://www.tajhizatara.ir

نوع وب سایت

نرم افزار رزرواسیون

تکنولوژی های استفاده شده

  • .net
  • C#
  • Entity Framework
  • Sql server
  • Datatables
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
مرکز تجهیزات سینمایی آرا