وب سایت برگ سبز پوشاک نوزاد و کودک

آدرس وب سایت

http://www.bargesabzbaby.com

نوع وب سایت

شرکتی / تولیدی

تکنولوژی های استفاده شده

  • .net
  • C#
  • MVC
  • Sql server
  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsive
وب سایت برگ سبز پوشاک نوزاد و کودک